Kültür ve Turizm Bakanlığı KPSS’li ve KPSS’siz personel alımı! 19 farklı kadroya başvuru imkanı…

Merkezi Kapadokya Alanı sonları içinde bulunan Kapadokya Alan Başkanlığında, KPSS puanı aranmaksızın; 2 İç Denetçi, 3 Mühendis, 1 Peyzaj Mimarı, 4 Mimar, 1 Kent Plancısı, 4 İdari Uzman, anılan Yönetmeliğin 8 inci unsurunun 6 ncı fıkrasına nazaran KPSS taban puanı temel alınmak üzere; 1 Avukat, 4 Mühendis, 4 Mimar, 1 Kent Plancısı, 1 Arkeolog, 1 Müze Araştırmacısı, 4 İdari Uzman, 1 Grafiker, 2 Restoratör, 10 Ofis Vazifelisi, 3 Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi, 2 Teknisyen ve 3 Dayanak İşçisi alımı yapılacaktır. 

 • 1 Avukat, 

 • 4 Mühendis, 

 • 4 Mimar, 

 • 1 Kent Plancısı, 

 • 1 Arkeolog, 

 • 1 Müze Araştırmacısı, 

 • 4 İdari Uzman, 

 • 1 Grafiker, 

 • 2 Restoratör,

 • 10 Ofis Vazifelisi, 

 • 3 Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi,

 • 2 Teknisyen

 • 3 Takviye Personeli

 • 2 İç Denetçi, 

 • 3 Mühendis, 

 • 1 Peyzaj Mimarı, 

 • 4 Mimar, 

 • 1 Kent Plancısı, 

 • 4 İdari Uzman,

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunun birinci fıkrasının (A) bendinin (3) numaralı alt bendi dışındaki alt bentlerinde belirtilen genel koşulları taşımaları, son müracaat tarihi prestijiyle özel koşullarda belirtilen kısımlardan mezun olmaları, 

 2. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda denkliği YÖK tarafından tasdik edilmiş diploma yahut süreksiz mezuniyet evrakına sahip olmaları, 

 3. KPSS taban puanı temel alınarak alınacaklarda; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu İşçisi Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi puan koşulu mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP3, ön lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP94 puan cinslerinden minimum puan almaları, 

 4. Tüm unvanlar için son müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmaları, gerekmektedir.

İÇ DENETÇİ

Bu duruma KPSS puanı aranmaksızın iki (2) işçi alınacaktır. Bu konuma başvuracaklarda aranacak kurallar: 

1-İç Kontrol Uyum Heyeti tarafından belirlenen alanlarda en az dört yıllık yüksek tahsil görmüş olmak, 

2-5018 sayılı Kamu Mali İdaresi ve Denetim Kanununun 65 inci unsuru çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Kontrol Uyum Şurası tarafından düzenlenen “Kamu İç Denetçiliği Sertifikasına” sahip olmak. 

AVUKAT

Bu konuma KPSS puanı ile bir (1) işçi alınacaktır. Bu duruma başvuracaklarda aranacak koşullar: 

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans seviyesinde eğitim veren Hukuk Fakültelerinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

2-Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak, 

3-Alanında en az iki yıllık mesleksel tecrübeye sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek, 4-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Çalışanı Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi KPSSP3 puan tipinden minimum 60 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda alınacak işçi sayısı kadar aday ortasına girmek. 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

Bu konuma KPSS puanı aranmaksızın bir (1) işçi alınacaktır. Bu konuma başvuracaklarda aranacak kurallar: 

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans seviyesinde eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Denetim ve Bilgisayar Mühendisliği programlarının birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 2-Alanında en az beş yıllık mesleksel tecrübeye sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek. 

HARİTA MÜHENDİSİ Bu konuma KPSS puanı aranmaksızın bir (1) işçi alınacaktır. Bu konuma başvuracaklarda aranacak koşullar: 

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans seviyesinde eğitim veren Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği programlarının birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

2-Arazi ve şantiye kurallarında çalışmaya pürüz hali bulunmamak, 

3-Alanında en az beş yıllık mesleksel tecrübeye sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek. 

HARİTA MÜHENDİSİ

Bu konuma KPSS puanı ile bir (1) işçi alınacaktır. Bu konuma başvuracaklarda aranacak koşullar: 

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans seviyesinde eğitim veren Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği programlarının birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

2-Arazi ve şantiye kurallarında çalışmaya mahzur hali bulunmamak, 

3-Alanında en az bir yıllık mesleksel tecrübeye sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek, 4-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu İşçisi Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi KPSSP3 puan çeşidinden minimum 60 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda alınacak işçi sayısı kadar aday ortasına girmek.

İNŞAAT MÜHENDİSİ

Bu konuma KPSS puanı ile bir (1) işçi alınacaktır. Bu konuma başvuracaklarda aranacak koşullar: 

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans seviyesinde eğitim veren İnşaat Mühendisliği programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

2-Arazi ve şantiye kaidelerinde çalışmaya mahzur hali bulunmamak, 

3-Alanında en az bir yıllık mesleksel tecrübeye sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek, 4-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Çalışanı Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi KPSSP3 puan çeşidinden minimum 60 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda alınacak işçi sayısı kadar aday ortasına girmek. 

ELEKTRİK MÜHENDİSİ 

Bu konuma KPSS puanı ile bir (1) işçi alınacaktır. Bu konuma başvuracaklarda aranacak kaideler: 

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans seviyesinde eğitim veren Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

2-Arazi ve şantiye koşullarında çalışmaya mani hali bulunmamak, 

3-Alanında en az bir yıllık mesleksel tecrübeye sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek, 4-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Çalışanı Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi KPSSP3 puan çeşidinden minimum 60 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda alınacak işçi sayısı kadar aday ortasına girmek.

JEOFİZİK MÜHENDİSİ

Bu duruma KPSS puanı aranmaksızın bir (1) işçi alınacaktır. Bu konuma başvuracaklarda aranacak koşullar: 

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans seviyesinde eğitim veren Jeofizik Mühendisliği programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

2-Arazi ve şantiye kaidelerinde çalışmaya pürüz hali bulunmamak, 

3-Alanında en az beş yıllık mesleksel tecrübeye sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek. Ğ) 

MAKİNE MÜHENDİSİ

Bu duruma KPSS puanı ile bir (1) işçi alınacaktır. Bu duruma başvuracaklarda aranacak kaideler: 

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans seviyesinde eğitim veren Makine Mühendisliği programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

2-Arazi ve şantiye kaidelerinde çalışmaya mahzur hali bulunmamak, 

3-Alanında en az bir yıllık mesleksel tecrübeye sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek, 4-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Çalışanı Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi KPSSP3 puan cinsinden taban 60 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda alınacak işçi sayısı kadar aday ortasına girmek.

PEYZAJ MİMARI 

Bu konuma KPSS puanı aranmaksızın bir (1) işçi alınacaktır. Bu duruma başvuracaklarda aranacak koşullar: 

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans seviyesinde eğitim veren Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım programlarının birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2-Arazi ve şantiye koşullarında çalışmaya mani hali bulunmamak, 

3-Alanında en az beş yıllık mesleksel tecrübeye sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek. I) 

MİMAR

Bu duruma KPSS puanı aranmaksızın dört (4) işçi alınacaktır. Bu konuma başvuracaklarda aranacak kurallar: 

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans seviyesinde eğitim veren Mimarlık programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

2-Arazi ve şantiye kurallarında çalışmaya pürüz hali bulunmamak, 

3-Alanında en az beş yıllık mesleksel tecrübeye sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek. 

MİMAR

Bu duruma KPSS puanı ile dört (4) işçi alınacaktır. Bu konuma başvuracaklarda aranacak kaideler: 

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans seviyesinde eğitim veren Mimarlık programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

2-Arazi ve şantiye kurallarında çalışmaya mahzur hali bulunmamak, 

3-Alanında en az bir yıllık mesleksel tecrübeye sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek, 4-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu İşçisi Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi KPSSP3 puan çeşidinden minimum 60 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda alınacak işçi sayısı kadar aday ortasına girmek. 

ŞEHİR PLANCISI KPSS’SİZ

Bu konuma KPSS puanı aranmaksızın bir (1) işçi alınacaktır. Bu konuma başvuracaklarda aranacak koşullar: 

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans seviyesinde eğitim veren Kent ve Bölge Planlama programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

2-Arazi ve şantiye koşullarında çalışmaya mani hali bulunmamak, 

3-Alanında en az beş yıllık mesleksel tecrübeye sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek. 

ŞEHİR PLANCISI KPSS’Lİ

Bu konuma KPSS puanı ile bir (1) işçi alınacaktır. Bu duruma başvuracaklarda aranacak kurallar: 

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans seviyesinde eğitim veren Kent ve Bölge Planlama programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

2-Arazi ve şantiye kurallarında çalışmaya mahzur hali bulunmamak, 

3-Alanında en az bir yıllık mesleksel tecrübeye sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek, 4-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu İşçisi Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi KPSSP3 puan tipinden minimum 60 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda alınacak işçi sayısı kadar aday ortasına girmek. 

ARKEOLOG KPSS’Lİ

Bu duruma KPSS puanı ile bir (1) işçi alınacaktır. Bu duruma başvuracaklarda aranacak koşullar: 

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans seviyesinde eğitim veren Arkeoloji programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

2-Arazi ve şantiye koşullarında çalışmaya pürüz hali bulunmamak, 

3-Alanında en az bir yıllık mesleksel tecrübeye sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü yahut Hafriyatlarda çalıştığına ait evrak ile belgelemek, 

4-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu İşçisi Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi KPSSP3 puan cinsinden minimum 60 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda alınacak işçi sayısı kadar aday ortasına girmek.

MÜZE ARAŞTIRMACISI KPSS’Lİ

Bu duruma KPSS puanı ile bir (1) işçi alınacaktır. Bu konuma başvuracaklarda aranacak kaideler: 

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans seviyesinde eğitim veren Sanat Tarihi programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

2-Arazi ve şantiye kaidelerinde çalışmaya pürüz hali bulunmamak, 

3-Alanında en az bir yıllık mesleksel tecrübeye sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü yahut Hafriyatlarda çalıştığına ait doküman ile belgelemek, 

4- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Çalışanı Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi KPSSP3 puan çeşidinden taban 60 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda alınacak işçi sayısı kadar aday ortasına girmek.

İDARİ UZMAN KPSS’SİZ

Bu konuma KPSS puanı aranmaksızın dört (4) işçi alınacaktır. Bu duruma başvuracaklarda aranacak kurallar: 

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans seviyesinde eğitim veren İktisat, İşletme ve Maliye programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

2-Alanında en az beş yıllık mesleksel tecrübeye sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek.

İDARİ UZMAN KPSS’Lİ

Bu konuma KPSS puanı ile üç (3) işçi alınacaktır. Bu konuma başvuracaklarda aranacak kurallar:

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans seviyesinde eğitim veren İktisat, İşletme, Maliye ve Kamu İdaresi programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

2-Alanında en az bir yıllık mesleksel tecrübeye sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek, 3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu İşçisi Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi KPSSP3 puan tipinden taban 60 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda alınacak işçi sayısı kadar aday ortasına girmek.

İDARİ UZMAN KPSS’SİZ

Bu duruma KPSS puanı ile bir (1) işçi alınacaktır. Bu duruma başvuracaklarda aranacak kaideler: 

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans seviyesinde eğitim veren İstatistik programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

2-Alanında en az bir yıllık mesleksel tecrübeye sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek, 3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Çalışanı Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi KPSSP3 puan cinsinden taban 60 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda alınacak işçi sayısı kadar aday ortasına girmek. 

GRAFİKER KPSS’Lİ

Bu duruma KPSS puanı ile bir (1) işçi alınacaktır. Bu konuma başvuracaklarda aranacak kurallar: 

1-Yükseköğretim kurumlarının önlisans seviyesinde eğitim veren Grafik Tasarımı programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

2-Alanında en az iki yıllık mesleksel tecrübeye sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek, 

3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu İşçisi Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi KPSSP93 puan cinsinden minimum 60 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda alınacak işçi sayısı kadar aday ortasına girmek. 

RESTORATÖR KPSS’Lİ

Bu konuma KPSS puanı ile iki (2) işçi alınacaktır. Bu konuma başvuracaklarda aranacak kaideler: 

1-Yükseköğretim kurumlarının önlisans seviyesinde eğitim veren Onarım ve Konservasyon, Onarım, Mimari Onarım programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

2-Arazi ve şantiye kaidelerinde çalışmaya mahzur hali bulunmamak, 

3-Alanında en az iki yıllık mesleksel tecrübeye sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü yahut Restoratör olarak çalıştığına ait doküman ile belgelemek, 

4-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu İşçisi Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi KPSSP93 puan cinsinden taban 60 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda alınacak işçi sayısı kadar aday ortasına girmek. 

BÜRO VAZİFELİSİ (SEKRETER) KPSS’Lİ

Bu duruma KPSS puanı ile üç (3) işçi alınacaktır. Bu konuma başvuracaklarda aranacak koşullar: 

1-Yükseköğretim kurumlarının önlisans seviyesinde eğitim veren Ofis İdaresi ve Yönetici Asistanlığı, Ofis Hizmetleri ve Sekreterlik, Ofis Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Ofis İdaresi, Ofis İdaresi ve Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve İdaresi, Sekreterlik, Yönetici Asistanlığı Ofis İdaresi Önlisans programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2-Diksiyonu düzgün olmak, 

3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu İşçisi Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi KPSSP93 puan çeşidinden taban 60 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda alınacak işçi sayısı kadar aday ortasına girmek.

BÜRO VAZİFELİSİ (MEMUR)

Bu konuma KPSS puanı ile beş (5) işçi alınacaktır. Bu duruma başvuracaklarda aranacak kurallar: 

1-Lise ve dengi okul mezunu olmak, 

2-160 saatlik Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına sahip olmak, 

3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu İşçisi Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi KPSSP94 puan cinsinden minimum 60 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda alınacak işçi sayısı kadar aday ortasına girmek. 

BÜRO VAZİFELİSİ (ARŞİV MEMURU)

Bu konuma KPSS puanı ile iki (2) işçi alınacaktır. Bu duruma başvuracaklarda aranacak kurallar: 

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans seviyesinde eğitim veren Bilgi ve Evrak İdaresi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik ve Kütüphanecilik programlarının birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu İşçisi Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi KPSSP3 puan tipinden minimum 60 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda alınacak işçi sayısı kadar aday ortasına girmek.

KORUMA VE GÜVENLİK VAZİFELİSİ KPSS’Lİ

Bu duruma KPSS puanı ile üç (3) işçi alınacaktır. Bu duruma başvuracaklarda aranacak kaideler: 

1-Erkek olmak, 

2-Lise ve dengi okul mezunu olmak, 

3-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu hususunda belirtilen şartları taşımak ve son müracaat tarihi prestijiyle geçerlilik mühleti dolmamış silahlı/silahsız “Özel Güvenlik Vazifelisi Kimlik Kartına” sahip olmak, 

4-Güvenlik misyonunu yapmaya pürüz olacak sıhhat sorunu bulunmamak, 

5-Alanında en az iki yıllık mesleksel tecrübeye sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek, 6-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Çalışanı Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi KPSSP94 puan tipinden minimum 60 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda alınacak işçi sayısı kadar aday ortasına girmek.

TEKNİSYEN (ELEKTRİK) KPSS’Lİ

Bu duruma KPSS puanı ile bir (1) işçi alınacaktır. Bu konuma başvuracaklarda aranacak kaideler: 

1-Mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanından mezun olmak, 

2-Arazi ve şantiye kaidelerinde çalışmaya mahzur hali bulunmamak, 

3-Alanında en az altı aylık mesleksel tecrübeye sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek, 4-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu İşçisi Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi KPSSP94 puan çeşidinden minimum 60 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda alınacak işçi sayısı kadar aday ortasına girmek. 

TEKNİSYEN (BİLGİSAYAR)

Bu duruma KPSS puanı ile bir (1) işçi alınacaktır. Bu konuma başvuracaklarda aranacak koşullar: 

1- Mesleksel ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Bilişim Teknolojileri Alanından mezun olmak, 

2-Alanında en az altı aylık mesleksel tecrübeye sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek, 3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu İşçisi Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi KPSSP94 puan tipinden minimum 60 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda alınacak işçi sayısı kadar aday ortasına girmek. 

DESTEK ÇALIŞANI (HİZMETLİ)

Bu duruma KPSS puanı ile üç (3) işçi alınacaktır. Bu konuma başvuracaklarda aranacak koşullar: 

1-Lise ve dengi okul mezunu olmak, 

2-Alanında en az altı aylık mesleksel tecrübeye sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek, 3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Çalışanı Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi KPSSP94 puan tipinden minimum 60 ve daha üst puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması sonucunda alınacak işçi sayısı kadar aday ortasına girmek.

BAŞVURULAR NE VAKİT YAPILACAK?

Başvurular dijital ortamda 25/07/2022-08/08/2022 tarihleri ortasında alınacaktır. İmtihana katılmak isteyen adaylar, Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden müracaatlarını gerçekleştirecektir. Aranan koşullardan rastgele birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır

Sınav Takvimi:

 • 25/07/2022– İşçi Alımı Duyurusu

 • 25/07/2022-08/08/2022– Müracaatların Alınması

 • 22/08/2022-26/08/2022– Giriş imtihanına katılmaya hak kazanan adayların duyurulması ve itirazların kabulü.

Başvurudan misyona başlamaya kadar tüm evrelerde adaylara yapılacak bilgilendirme ve davetler, adayların müracaat sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine ve/veya Bakanlığın internet sayfasında duyuru yoluyla yapılacaktır. 

Yorum yapın